top of page

Onze diensten

interieur
Houten huis
Image by Sven Mieke

Waardebepalingen

Onze expertise

  • Schatting verkoopwaarde van onroerende goederen

  • VLABEL Schattingen voor aangifte nalatenschap

  • Schatting voor onteigening, scheiding, aan- of verkoop van uw eigen woning,..

Plaatsbeschrijvingen

Streven naar volledigheid

  • Plaatsbeschrijvingen voor aanvang en einde huur 

  • Plaatsbeschrijvingen voor aanvang en einde werken

Algemene landmeetkunde

Correctheid

  • Algemene opmetingen 

  • Verkavelingen 

  • ...

Diensten: Services

Neem contact op

Smeiersberg 38, 9240 Zele, Belgium

0478876340

Bedankt voor de inzending!

Diensten: Contact
bottom of page